Referentieproject

Strategische positionering gemeente in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijventerrein (Overijssel)

Adviseur(s): Arnold de Boer
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Strategie en beleid

Strategische positionering gemeente in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijventerrein (Overijssel)

Een gemeente neemt deel in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijventerrein dat buiten die gemeente is gelegen. De gemeente heeft gevraagd inzicht te beiden in haar positie, belangen en financiële verplichtingen. Na op basis van dossierstudie en interviews inzicht in verworven, is een analyse gemaakt voor de bestuurlijke besluitvorming voor de gemeentelijke strategie.