Referentieproject

Samenwerking OVER-gemeenten

Adviseur(s): Arthur Cremers
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Samenwerking OVER-gemeenten

De gemeenten Oostzaan en Wormerland werken samen binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Eind 2017 werd besloten tot een heroriëntatie. Wat willen we bereiken met de samenwerking, hoe is de toekomst van samenwerking met andere gemeenten in de regio, hoe zijn de lusten en de lasten verdeeld en welke (rechts)vorm past ons het beste?

KokxDeVoogd heeft de heroriëntatie van deze samenwerking voor de colleges van B&W van beide gemeenten begeleid. Invalshoek hierbij was een consequent onderscheid tussen de niveaus richten, inrichten en verrichten om zuiverheid en helderheid te krijgen in de discussie over beleefde en gewenste samenwerking. Via twee bestuurlijke werksessies en een digitale dialoog is er een helder inzicht in gezamenlijke ambities en bespreekpunten. Ook is advies gegeven over aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten.