Referentieproject

Samenwerking gemeente voor een gebiedsontwikkeling

Adviseur(s): Arnold de Boer
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Samenwerking en participatie

Samenwerking gemeente voor een gebiedsontwikkeling
 
Drie gemeenten herontwikkelen gezamenlijk een bedrijventerrein. Arnold heeft de samenwerking tussen de gemeente vormgegeven en de ontwikkelentiteit ingericht. Hiervoor is een intensief proces met de raden doorlopen om een keuze te maken tussen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke vormgeving van de ontwikkelentiteit. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is een gezamenlijk economisch eigendom overeengekomen. Vervolgens is een private entiteit opgericht die zich laat adviseren door een gezamenlijke raadsadviescommissie.