Referentieproject

Projectleider toekomstvisie gemeente Gouda

Adviseur(s): Ayrin van Dal
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Strategie en beleid

Projectleider toekomstvisie gemeente Gouda

De gemeenteraad van Gouda wilde een toekomstvisie: hoe ziet de stad er in 2030 uit? Deze toekomstvisie moest inspirerend en verbindend werken, richtinggevend zijn voor besluitvorming en een basis bieden voor toekomstig handelen.

Ayrin heeft in Gouda de rol van projectleider vervuld. Zij was adviseur van de portefeuillehouders in het college van BenW en ondersteunde de besluitvorming in alle fasen van het traject. Ook was zij  secretaris van de regiegroep, een a-politiek en multidisciplinair samengesteld team van kenners van de stad aan wie de aanpak van deze toekomstvisie, de tussentijdse voortgang en de opbrengst werd voorgelegd. Ook was zij eerste aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie, zodat alle relevante disciplines voldoende aangesloten waren en bleven.