Referentieproject

Projectleider Toegang Sociaal Domein Katwijk

Adviseur(s): Eric Dorscheidt
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie 

 

Projectleider Toegang Sociaal Domein Katwijk

Katwijk besloot in 2019 om de Toegang tot het Sociaal Domein onder gemeentelijke verantwoordelijkheid en binnen de gemeentelijke organisatie uit te voeren. Eric Dorscheidt en Frank van den Hoek maakten een businesscase als basis voor de besluitvorming over organisatie, personeel, ICT-investering en huisvesting. Na akkoord van de gemeenteraad begon Eric Dorscheidt als projectleider voor de realisatie van de Toegang per 1 januari 2020. Hij was verantwoordelijk voor realisatie van het zogenaamde winkelconcept voor de Toegang. Specifiek betekende dat realiseren van huisvesting, ICT-voorzieningen, managementinformatie, privacyprotocol, bemensing en bestuurlijke afstemming. Een doorontwikkelplan voor het Sociaal Team vormde de afronding van de opdracht.