Referentieproject

Projectleider opstellen formatiecalculatiemodel

Adviseur(s): Maxim ter Hedde / Suzanne van den Bunt
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Projectleider opstellen formatiecalculatiemodel 

Als gevolg van de organisatieverandering en een wijziging in de manier van werken wil een 100.000+ gemeente in Nederland normtijden voor diverse processen vaststellen en vastleggen in een formatie calculatiemodel.
 
De aanpak is intensief. Door tijdmetingen op de werkplek, interviews met medewerkers en zelfregistratie door medewerkers gedurende 6 weken worden data verzameld over de tijdsbesteding per functiegroep op alle processen en producten. Deze normtijden worden aan zoveel mogelijk bestaande managementinformatie gekoppeld. De drie bronnen moeten sluitende informatie opleveren. Als één bron afwijkt, dan kan geen harde norm worden vastgesteld voor de handelingstijden.
 
Als projectleider heeft Maxim met zijn team in korte tijd een formatiecalculatiemodel opgeleverd dat geaccordeerd is door de concernstaf en waarmee de afdelingsmanager semiautonoom de afdelingsformatie jaarlijks kan vast stellen met de werklastbepalende factoren als inputvariabelen.