Referentieproject

Projectleider Modelmatig Waarderen Woningen

Adviseur(s): Jochem Boeke
Beleidsterrein: Samenwerking en participatie
Adviesgebied: Belastingen en financiën

Projectleider Modelmatig Waarderen Woningen

Vraag van opdrachtgever:
Modelmatig Waarderen Woningen is een Samen-Organiseren-project van gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. In het project werken wij aan een toekomstbestendige WOZ.
De projectdoelen zijn:

  • Heldere communicatie over de WOZ met belastingbetalers
  • Robuuste en moderne modellen om modelmatig te waarderen
  • Objectieve maatstaven om de kwaliteit van gegevens en WOZ-waarden te toetsen
  • Minder inzet en kosten voor bezwaar en beroep

Aard van de opdracht:
Jochem Boeke van KokxDeVoogd is de leider van dit langlopende project. Hij werkt aan de projectdoelen door pilots en onderzoeken van gemeenten te faciliteren, door de resultaten ervan breed te delen met de belastingsector, door te luisteren naar de visie van alle stakeholders, door aan te haken bij lopende initiatieven en door in Den Haag wijzigingen van wet- en regelgeving voor te stellen. De resultaten van dit alles leggen wij vast in standaarden (of kwaliteitskeurmerken) die de belastingsector tijdens de tweede fase van het project kan invoeren.
 
Dit project is een uitwerking van Gemeentelijke Basisprocessen Belastingen, het sluit aan bij de beweging Samen Organiseren. De projectondersteuning wordt gefinancierd uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
 
Resultaat:
Gemeenten en belastingsamenwerkingen gaan profiteren van de resultaten van dit project vanaf de aanslagronde van februari 2021.