Referentieproject

Programmasecretaris Omgevingswet Omgevingsdienst Groningen

Adviseur(s): Jorn Mulder
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Projectleider Implementatie Wsw-dienstverlening voor Werk en Inkomen Lekstroom

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert als regionale sociale dienst sinds 1 januari 2019 ook onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In het voortraject is ondersteuning geboden bij de bestuurlijke procesbegeleiding en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van deze taken.

In 2019 heeft de organisatie gevraagd om ondersteuning bij de implementatie van de Wsw-taken. Dit betreft onder meer procesbegeleiding van het programma op regionaal niveau met de betrokken gemeenten en gemeentelijke stichtingen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het opzetten van de interne controleomgeving voor de financiële (informatie)stromen en het verkennen van uitvoeringsmodellen voor gemeentelijke detachering van nieuwe doelgroepen voor de Participatiewet.