Referentieproject

Programmasecretaris Omgevingswet ODG

Adviseur(s): Jorn Mulder
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Samenwerking en participatie

Programmasecretaris Omgevingswet Omgevingsdienst Groningen
 
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) werkt fasegewijs toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. De eerste fase is het verkennen wat er op de organisatie en haar omgeving af komt en investeren in haar omgevingsrelaties. 
KokxDeVoogd is gevraagd de organisatie bij de volgende fase te begeleiden. Het gaat om herinrichten van de werkprocessen en de I-infrastructuur, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en veranderingen in houding en gedrag. Als programmasecretaris ondersteunt Jorn de programmamanager bij het verbinden van inhoud en proces tussen interne en externe partners.