Referentieproject

Programmamanager PGB

Adviseur(s): Bart Geerdink
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Programmamanager PGB bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Na de moeizame invoering van het trekkingsrechtproces voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in het kader van de decentralisaties in het sociale domein was er een grote opgave voor gemeenten en ketenpartijen om het proces te verbeteren en vereenvoudigen. Bart is ruim drie jaar verantwoordelijk geweest om dit politiek-bestuurlijke dossier namen gemeenten te begeleiden. In deze periode was Bart verantwoordelijk voor het opstellen van visie en strategie voor de toekomst, het afstemmen hiervan met medeoverheden en belangenverenigingen op bestuurlijk en strategisch niveau, het vertalen van deze visie naar een programma van eisen voor een nieuw PGB-systeem en het voorbereiden van de implementatie bij alle gemeenten. De kern van dit programma draaide dan ook om samenwerking: zowel binnen het programmateam, met andere onderdelen van de VNG als natuurlijk met gemeenten en ketenpartijen.