Referentieproject

Programmamanager Omgevingswet ODG

Adviseur(s): Elise van Leest / Jorn Mulder
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Programmamanager Omgevingswet Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingswet is volop in ontwikkeling. De 29 Omgevingsdiensten in ons land volgen de ontwikkelingen en staan klaar om gemeenten en provincies te ondersteunen. Zo ook de Omgevingsdienst Groningen, de ODG. Elise is gevraagd om als programmamanager Omgevingswet de ODG bij deze opgave te begeleiden.

Elise geeft het programma vorm, stuurt actief op gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang in (deel)projecten en activiteiten en zorgt samen met het programmateam voor de verbinding. 

De uitvoering van het programma moet ertoe leiden dat het eindbeeld werkenderwijs steeds scherper wordt. Elise houdt regie op het proces dat wordt doorontwikkeld op basis van draagvlak en haalbaarheid. Zij leidt het programmateam en zorgt voor interne en bestuurlijke afstemming. Elise is als programmamanager met ondersteuning van Jorn de schakel tussen inhoud en proces en tussen binnen en buiten.