Referentieproject

Organisatieontwikkeling gemeente Diemen

Adviseur(s): Arthur Cremers
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Organisatieontwikkeling gemeente Diemen

In 2018 staat de gemeente Diemen aan de vooravond van een flinke groei in aantal inwoners en organisatie. De gemeente wil de groei gebruiken om meer strategisch te kunnen functioneren in de samenleving en in de regio. Er wordt voortgebouwd op de kracht van de organisatie in ‘Koers op kwaliteit’ en het zogenoemde rekmanifest. Belangrijkste doelstelling van de doorontwikkeling is het inrichten van een flexibele, opgavegestuurde organisatie.

KokxDeVoogd heeft de gemeente Diemen ondersteund bij het formuleren van de stappen in deze organisatieontwikkeling. Kernproducten zijn het begeleiden van werksessies met het management, het opstellen van een ontwikkelagenda en strategisch overleg met de gemeentesecretaris en betrokken adviseur.