Referentieproject

Ontwerp nieuwe governance samenwerking

Adviseur(s): Ayrin van Dal / Maxim ter Hedde / Roos Molendijk
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie 

Ontwerp nieuwe governance samenwerking veenweideaanpak Fryslân

De provincie Fryslân en het Wetterskip werkten al samen aan de veenweideaanpak, in nauwe afstemming met diverse andere partijen, maar wilden die interbestuurlijke samenwerking verder doorontwikkelen en professionaliseren. Daartoe zochten zij naar een nieuwe governance alsmede een stappenplan om daar te komen. Ayrin heeft in samenwerking met haar collega’s Maxim ter Hedde en Roos Molendijk een advies geschreven met een voorstel voor zo’n nieuwe governance, waarbij zowel in wordt gegaan op wat dit betekent voor de bestuurlijke besluitvorming als voor allerlei financiële vraagstukken (zoals de toekenning van middelen aan projecten, de verantwoording daarover en de bijbehorende administratie).