Referentieproject

Onderzoeker en kwartiermaker Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Adviseur(s): Norbert de Blaay / Ben Kokx / Maxim ter Hedde
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Onderzoeker en kwartiermaker Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De vraag begon bij het doorlichten van de projectorganisatie bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Bestuurders waren het overzicht van de projectorganisatie kwijt en werden onzeker door onverwachte financiële tegenvallers. Er was een bestuurlijke patstelling. De vraag van hen spitste zich toe op de financiële tegenvallers. Werden deze veroorzaakt door de vorming van de RUD of waren het kosten van een eerdere fusie van twee milieudiensten?
 
KokxDeVoogd had in eerste instantie twee rollen: expert en procesbegeleider. Norbert heeft als een van de onderzoekers de projectorganisatie doorgelicht en documenten beoordeeld. Op basis daarvan concludeerden wij dat de RUD-vorming voor de gehele provincie Utrecht niet opportuun was. De bestaande  milieudienst was onvoldoende voorbereid en kond de benodigde basisfaciliteiten voor de RUD niet bieden. Bestuurlijk werd deze conclusies uiteindelijk gedeeld, waarna besloten is om vooralsnog te werken aan twee omgevingsdiensten: ODRU en RUD Utrecht. Wij hebben vervolgens de RUD Utrecht met haar deelnemers gebouwd.
 
In acht weken hebben wij daarna het bedrijfsplan voor de RUD Utrecht geschreven en de basis gelegd voor de juridische constructie in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Norbert nam met name het bedrijfseconomische gedeelte voor zijn rekening.
 
In het vervolg heeft Norbert als expert de ambtelijke kwartiermaker ondersteund. Met een kleine ambtelijke begeleidingsgroep heeft hij een aantal werkgroepen voor de start van de RUD Utrecht voorbereid. In een periode van zes maanden zijn de systemen ingericht, de dossiers overgebracht, is de huisvesting gereed en de juridische structuur ingericht. Op 1 juli 2014 is de RUD Utrecht operationeel gestart.