Referentieproject

Ondersteuning coalitieonderhandelingen

Adviseur(s): Ayrin van Dal
Beleidsterrein: 
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Ondersteuning coalitieonderhandelingen

Ayrin heeft de afgelopen jaren meerdere malen als rechterhand van een (in)formateur gewerkt, tijdens coalitieonderhandelingen op gemeentelijk niveau, zowel na reguliere verkiezingen als vanwege een tussentijdse breuk in een coalitie. Daarbij zorgde zij voor advisering over de inhoud en het proces en vervulde zij de rol van scribent van het coalitieakkoord.