Referentieproject

Liquidatie GR PAUW Bedrijven en stichting PAUWWerk

Adviseur(s): Maxim ter Hedde
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Samenwerking en participatie

Liquidatie GR PAUW Bedrijven en stichting PAUWWerk
 
De gemeenten IJsselstein, Lopik, Vianen, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Nieuwegein besloten in 2016 om het werk en de begeleiding van de Wsw anders te organiseren. Als gevolg hiervan zijn de activiteiten van het samenwerkingsverband PAUW-Bedrijven en de dochterstichting PAUWWerk per 1 januari 2019 overgedragen aan andere entiteiten. Dit betekende dat de gemeenschappelijke regeling en de stichting moesten worden opgeheven. KokxDeVoogd is gevraagd om een stappenplan voor de formeel-juridische opheffing te maken en de liquidatie uit te voeren.
 
Het stappenplan moest een handzame routeplanner zijn voor belanghebbenden en moest gaan over governance, financiën, personeel, inhoud en communicatie. Het plan moest GR PAUW grip geven op de besluitvorming en het vervolgproces. Deelnemers moesten een weloverwogen besluit kunnen nemen over opheffing. Ook moest het ertoe leiden dat de opheffing correct en beheersbaar zou zijn, dat de taakverdeling helder is en dat de continuïteit van de Wsw-uitvoering gewaarborgd blijft.
 
Onze aanpak zorgde ervoor dat formeel de juiste stappen zijn gezet om tot opheffing te komen. De stappen en de uitvoering zijn regelmatig met het bestuur gecommuniceerd. Het bestuur bleef zo gevrijwaard van verrassingen tijdens het proces. Een formeel zorgvuldige en correcte opheffingsprocedure en een gecontroleerd uitvoeringsproces van de opheffing is voor de betrokken gemeenten het belangrijkste resultaat van deze opdracht geweest.