Referentieproject

LangeTermijnAgenda Belastingen voor de VNG

Adviseur(s): Jochem Boeke
Beleidsterrein: Bestuur en organisatie / Strategie en beleid
Adviesgebied: Belastingen en financiën

LangeTermijnAgenda Belastingen voor de VNG

De belastingsector wilde een overzicht van de ontwikkelingen die op de sector afkomen. In opdracht van de VNG en in samenwerking met de Landelijk Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) ontwikkelde Jochem www.ltabelastingen.nl, de LangeTermijnAgenda Belastingen die gemeenten en waterschappen een overzicht geeft van de thema’s, ontwikkelingen en initiatieven die op de sector afkomen. Dit helpt de sector om te plannen en in gesprek te zijn met partners binnen en buiten de overheid. Jochem begeleidde de werkgroep die de inhoud van de agenda samenstelde, hij stuurde webbouwers, hij beheert de website en zit in de Redactieraad die de agenda actueel houdt.