Referentieproject

Kwartiermaker CI-Office

Adviseur(s): Bart Geerdink
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Kwartiermaker CI-Office / Digitale transformatie bij het waterschap Rijn & IJssel

De maatschappelijke uitdagingen waar het waterschap voor staat, zoals de klimaatverandering, schoon- en gezond water en energiebesparing, zijn niet gering. De oplossingen hebben bijna allemaal een informatiekundige. Door nieuwe technologieën en methoden toe te passen en slim gebruik te maken van data wil het waterschap Rijn & IJssel continu blijven vernieuwen en innoveren. Bart is als kwartiermaker gevraagd om de opgestelde informatiestrategie te realiseren en een CIO-bureau (CI-Office) op te zetten. Door het inrichten van een overlegstructuur, het opstellen van een projectportfolio en inbrengen van nieuwe werkwijzen en methoden worden stappen gezet in de digitale ontwikkeling van het waterschap. Dit doet Bart ook in afstemming met landelijke en regionale partners voor een goede externe positionering en bovenal samen met meerdere mensen intern voor een structurele borging.