Referentieproject

Herijking sociaal domein gemeente Deurne

Adviseur(s): Jorn Mulder
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Strategie en beleid

Herijking sociaal domein gemeente Deurne

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein van 2015 staan de gemeentelijke financiën van gemeente Deurne in toenemende mate onder druk. In de gemeente Deurne is de ambitie uitgesproken om haar sociaal domein te herijken. Deze herijking is gericht op transformatie van het Deurnese sociaal domein, duurzame en financieel houdbare gemeentefinanciën en het gericht ombuigen van zorg- en ondersteuningsuitgaven. Voor het opstellen en uitvoeren van deze herijkingsagenda heeft gemeente Deurne gevraagd om ondersteuning gericht op projectmanagement, financiële en inhoudelijke expertise in het sociaal domein.

In een traject van een jaar worden ombuigingsmaatregelen in de organisatie opgehaald en geïmplementeerd. Vanuit de projectorganisatie worden alle relevante betrokkenen binnen de eigen organisatie en de verbonden partijen aangehaakt op de herijkingsagenda. In uitvoering van de herijkingsagenda kan waar nodig beroep worden gedaan op de inhoudelijke kennis, financiële kennis en data-analyse vanuit KokxDeVoogd.

 

Het resultaat van de herijkingsagenda zijn gezondere gemeentelijke financiën en meer grip op ontwikkelingen in het Deurnese sociaal domein.