Referentieproject

Evaluatie gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer regio Limburg

Adviseur(s): Jorn Mulder, Norbert de Blaay, Arie Viskil
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Strategie en beleid

Evaluatie gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer regio Limburg

Omnibuzz is sinds 2016 voor alle gemeenten, exclusief Mook en Middelaar, in de regio Limburg verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. Bij haar oprichting zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken. Eén van deze afspraken is om de werking van de gemeenschappelijke regeling om de vier jaar te evalueren. KokxDeVoogd is gevraagd om dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

 

Aan de hand van een documentenstudie en interviews is ingezoomd op de historie, doelmatigheid, governance, bedrijfsvoering en ambities van Omnibuzz. De oorspronkelijke en herijkte doelstellingen zijn naast de resultaten van de afgelopen gelegd. Op basis van een analyse zijn conclusies en bevindingen geformuleerd over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. KokxDeVoogd heeft diverse aanbevelingen gedaan ten aanzien van de mogelijke keuzes over de toekomst van Omnibuzz.

Het resultaat van dit onderzoeksrapport is een nieuwe impuls voor Omnibuzz en haar deelnemende gemeenten voor de komende jaren.