Doorontwikkeling WSP Achterhoek

Doorontwikkeling WSP Achterhoek

Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Samenwerking en participatie / Bestuur en organisatie
Rol adviseur / team: Projectleider / adviseur / procesregie / visie- en strategievorming
Adviseur(s): Eric Dorscheidt en Suzanne van de Bunt

Doorontwikkeling WerkgeversServicepunt

Op basis van een tussenevaluatie zijn Eric Dorscheidt en Suzanne van de Bunt van KokxDeVoogd gevraagd als projectleider voor doorontwikkeling van het WerkgeversServicePunt Achterhoek. In opdracht van het directeurenoverleg Werk en Inkomen regio Achterhoek zijn samenwerkingsafspraken en het werkproces rond detachering en werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Daarna is er een voorstel gedaan voor de organisatie-inrichting en met name de aansturing van het WSP Achterhoek. De projectleiders waren samen met het ambtelijk topmanagement verantwoordelijk voor voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming. Onderdeel van de opdracht was ook de relaties tussen gemeenten en werkwijzen afstemmen en harmoniseren.