Referentieproject

Concretisering toekomstvisie SVHW

Adviseur(s): Dietmar Verbeek / Jochem Boeke
Beleidsterrein: Strategie en beleid
Adviesgebied: Belastingen en financiën

Concretisering toekomstvisie SVHW

Vraag van opdrachtgever:
Concretiseer de toekomstvisie van SVHW waarbinnen de doorontwikkeling naar een procesgerichte organisatie één van de centrale thema’s is.
Wat betekent een procesgerichte organisatie voor management, medewerkers en de organisatie als geheel, inclusief de organisatieinrichting t.o.v. de huidige manier van werken? Het antwoord op deze vraag dient een wenkend perspectief te bieden voor de verdere doorontwikkeling van SVHW.
 
Aard van de opdracht:
Vanuit afstemming en afbakening op de gestelde vraag met het managementteam is een kernteam samengesteld uit de organisatie met wie wij in verschillende werksessies aan de slag zijn gegaan om de betekenis van een procesgericht organisatie binnen de context van SVHW te concretiseren. Management en medewerkers uit de organisatie hebben vervolgens gereflecteerd op de verkregen inzichten die op basis daarvan weer verder zijn verscherpt
 
Resultaat:
Met de gevolgde werkwijze is een concreet beeld ontstaan over wat de gevolgen zijn voor mens en organisatie en de daarbij passende manier van (samen) werken. In de organisatie is het bewustzijn vergroot dat de transitie naar een procesgerichte organisatie niet (alleen) op een projectmatige en/of top-down wijze kan worden ingevoerd. De transitie naar procesgericht werken heeft een grote impact op de gehele organisatie en maakt beïnvloeding van besluitvorming vanuit ‘ de werkvloer’ noodzakelijk. Om die reden is de transitie vergeleken met op expeditie gaan. Een expeditie waarbij de richting is bepaald en de eerste bouwstenen om op expeditie te kunnen gaan zijn opgeleverd, te weten een grondplaat waarop de belangrijkste processen van SVHW geordend staan weergeven en een routekaart. Een routekaart die op basis van de opgedane inzichten aangeeft wat de eerste stappen zijn die de organisatie kan nemen richting een procesgerichte organisatie. Pas na  deze eerste stappen kunnen op basis van de dan opgedane kennis en leerervaringen de vervolgstappen worden bepaald en gezet.