Referentieproject

Collegiale toets producten en diensten OD NZKG

Adviseur(s): Elise van Leest / Norbert de Blaay
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie 

Collegiale toets producten en diensten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het merendeel van de omgevingsdiensten zijn bij de start begonnen met een lumpsumbijdrage en hebben inmiddels een productendienstencatalogus. Op basis daarvan zijn verschillende omgevingsdiensten begonnen of werken de diensten aan het opstellen van kengetallen om een vorm van outputfinanciering mogelijk te maken. Toch blijkt het vergelijken van de omgevingsdiensten onderling nog niet gemakkelijk te zijn. Ondanks dat eenieder uitvoering geeft aan dezelfde wet- en regelgeving bestaat er geen landelijke standaard of geaccepteerde kengetallen. Dit zorgt ervoor dat een validatieproces van de kengetallen niet op basis van kwantitatieve gegevens kan plaatsvinden. Dit is ook begrijpelijk omdat bevoegde gezagen ook eigen kwalitatieve keuzes kunnen maken waardoor kwantitatieve vergelijkingen niet altijd goed te duiden zijn. De deelnemers van de OD NZKG hebben daarom aangegeven de validatie ‘dichtbij’ te willen organiseren. Veertien producten zijn getoetst bij zeven referentiediensten.
 
KokxDeVoogd is gevraagd dez collegiale toets te begeleiden. Deze begeleiding bestond uit een documentenstudie, het bepalen van de scope, het begeleiden van de collegiale toets zelf en het opleveren van de eindrapportage aan de verificatiegroep, projectgroep en begeleidingsgroep.