Referentieproject

Benchmark bedrijfsvoering voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Adviseur(s): Jochem Boeke
Beleidsterrein: Bestuur en organisatie
Adviesgebied: Sociaal Domein

Benchmark bedrijfsvoering voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA wilde weten hoe de omvang van haar ondersteunende bedrijfsvoering zich verhoudt tot het primaire proces. Tussen 2014 en 2018 groeide het primaire proces van het COA enorm door de toegenome instroom van asielzoekers. Bedrijfsvoeringsonderdelen zoals ICT, HRM en huisvesting groeiden mee. COA gaf collega-bureaus Rijnconsult en KokxDeVoogd opdracht voor een benchmarkonderzoek. Jochem voerde het leeuwendeel van de benchmark uit. In samenspraak met de managers Bedrijfsvoering verzamelde hij gegevens over personeel, kosten en doelmatigheid. Belangrijk was om naast de gegevens ook de verhalen erachter te horen. Hij vergeleek de COA-gegevens met die organisaties als IND, Vluchtelingenwerk en gemeenten. Hij stelde het COA zo in staat om de omvang van haar bedrijfsvoering te duiden. De resultaten maakten het mogelijk om formatiesleutels en kostprijzen vast te stellen die beter aansloten bij de opbouw en omvang van de bedrijfsvoering.