Referentieproject

Begeleiding totstandkoming actieplan talentontwikkeling

Adviseur(s): Jorn Mulder, Eric Dorscheidt, Arie Viskil
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Samenwerking en participatie 

Begeleiding totstandkoming actieplan talentontwikkeling

In de regio Hart van Brabant werkt een brede coalitie van partijen uit het onderwijsveld, bedrijfsleven, werknemersvertegenwoordiging en overheid samen in een gezamenlijke infrastructuur voor de regionale arbeidsmarkt. Ter bevordering van de regionale talentontwikkeling heeft de Provincie Noord-Brabant een subsidie beschikbaar gesteld. Midpoint Brabant en gemeente Tilburg zochten een procesbegeleider die de totstandkoming van deze subsidieaanvraag van begin tot indiening kan begeleiden.

In een traject van enkele maanden zijn initiatieven gericht op talentontwikkeling opgesteld. De focus lag daarbij op het aantrekken, ontwikkelen, behouden en benutten van het aanwezige talent in de hele arbeidsmarkt. In dit totstandkomingsproces werd continu geschakeld met de betrokken programmamanagers, financials en vertegenwoordigers van de provincie. In een dialoog met vertegenwoordigers van een brede coalitie betrokkenen (werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen) is bepaald welke initiatieven definitief opgenomen werden in het regionale actieplan. Na besluitvorming in het portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarktbeleid is dit actieplan met de subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Brabant.

In een proces van enkele maanden is een veelzijdig actieplan opgesteld, waarin activiteiten gericht op talentontwikkeling en versterking van de regionale infrastructuur zijn omschreven.