Referentieproject

Begeleiden doorontwikkeling Producten- en Dienstencatalogus

Adviseur(s): Elise van Leest / Roos Molendijk
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie 

Begeleiden doorontwikkeling Producten- en Dienstencatalogus

Het hebben van een Producten-en Dienstencatalogus (PDC) kan ertoe bijdragen dat er meer duidelijkheid, transparantie en eenduidigheid ontstaat binnen de eigen organisatie en richting opdrachtgevers. Je weet als organisatie, maar ook als opdrachtgever beter wat je van elkaar kunt en mag verwachten. Daarbij komt dat het makkelijker wordt om te plannen, te prioriteren en te budgetteren.  De OD NHN heeft KokxDeVoogd gevraagd het proces om te komen tot een gewijzigde PDC te begeleiden.
 
Samen met een afvaardiging van de organisatie is de gewijzigde PDC tot stand gekomen. De inhoudelijke professionals hebben input geleverd en dit is door ons verwerkt in de PDC. Op basis van verschillende besprekingen met een kernteam is gekomen tot de gewijzigde PDC.