Referentieproject

Algemeen projectleider en kwartiermaker Regionale Organisatie Sociaal Domein Fryslân

Adviseur(s): Maxim ter Hedde
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Algemeen projectleider en kwartiermaker Regionale Organisatie Sociaal Domein Fryslân

De gemeente Leeuwarden heeft de andere Friese gemeenten aangeboden voor hen de zorgadministratie uit te voeren in het kader van de drie decentralisaties. De Friese gemeenten hebben dit aanvaard. KokxDeVoogd is in afstemming met alle gemeenten tot een concreet voorstel gekomen over hoe taakuitvoering en constructie er uit moesten zien. Onderdelen van het voorstel zijn de scope van de taakuitvoering, inrichting van de organisatie, de governance en rechtsvorm van de organisatie, de fiscale inrichting van de dienstverlening en een begroting en kostenverdeelsleutel.
 
Maxim heeft vervolgens als kwartiermaker binnen de centrumgemeenteconstructie een team ingericht om de taaktuitvoering te kunnen starten. Belangrijk onderdeel was het regelen van de benodigde bevoegdheden en aanbesteding en implementatie van het ICT-systeem. Maxim heeft daar de rol van algemeen projectleider vervuld.
 
Ben heeft in deze opdracht zijn vaardigheid om complexe vraagstukken te ontleden, te ordenen in hanteerbare brokken en dat stap voor stap uit te werken in heldere voorstellen ingezet. Hij heeft dat gecombineerd met zijn vermogen om met tact en doorzettingsvermogen toe te werken naar een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat. Zijn besef van de noodzaak een arrangement te maken dat juridisch deugt, bestuurlijk past, doelmatig is en organisatorisch kan werken was zijn belangrijkste kompas.