Referentieproject

Adviseur WOR-bestuurder en Ondernemingsraad

Adviseur(s): Arie Viskil
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur WOR-bestuurder en Ondernemingsraad

Ondersteunen van bestuurder en ondernemingsraad bij het vormen van een shared service organisatie ten behoeve van het uitvoeren van de ondersteunende taken voor vijf zelfstandige bedrijven binnen een holding. Het gevolg was een efficiënte en effectieve organisatie, waarbij de kwaliteit en de continuïteit  van de dienstverlening verbeterd werd.