Referentieproject

Adviseur voor WOR-bestuurder

Adviseur(s): Arie Viskil
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur voor WOR-bestuurder

Het schrijven van advies- en instemmingsaanvragen voor de gemeentesecretaris van een gemeente in het kader van het opzetten van Eén Wijkteam binnen het Sociale Domein. Hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zien? Wat zijn de gevolgen voor de organisatie en de medewerkers? Welke maatregelen worden er getroffen en welke oplossingen worden er geboden?