Referentieproject

Adviseur van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

Adviseur(s): Arie Viskil
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

Ondersteunen van de WOR-bestuurder en bijzondere ondernemingsraad in een traject van ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten. Voor verschillende bedrijfsvoeringonderdelen werd de keuze gemaakt om deze samen te gaan uitvoeren. Dit had gevolgen voor de organisatie(s) en voor personeel dat gehuisvest werd op andere locaties. Het gevolg was dat de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende taken verbeterd werd.