Referentieproject

Adviseur regiodeal bodemdaling Groene Hart

Adviseur(s): Ayrin van Dal
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur regiodeal bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een zakkende bodem, wat zowel voor het stedelijk gebied als het agrarische bedrijf tot structurele problemen en hoge kosten leidt. Tegen de achtergrond hiervan wilden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de drie hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en van Schieland en de Krimpenerwaard een regiodeal sluiten met het Rijk voor de aanpak van bodemdaling.

Ayrin heeft als adviseur van de bestuurlijk portefeuillehouder in Gouda een trekkersrol vervuld om de acht regionale partners bij elkaar te brengen en te komen tot een gezamenlijk voorstel aan het Rijk. Zij bood ondersteuning aan de bestuurlijke besluitvorming op regionaal niveau en zat aan tafel met het Rijk bij de daadwerkelijke invulling van de regiodeal.