Referentieproject

Adviseur Organisatieontwikkeling SVWH: procesgericht werken

Adviseur(s): Dietmar Verbeek
Beleidsterrein: Bestuur en organisatie
Adviesgebied: Fysieke leefomgeving

Adviseur Organisatieontwikkeling SVWH: procesgericht werken

SVHW heeft een toekomstvisie opgesteld. Onderdeel is de ontwikkeling van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de organisatie-inrichting, de wijze van samenwerken, en voor het besturen?
 
Als adviseur begeleid Dietmar SVHW hierbij. Samen ontdekken we wat nodig is om de ontwikkeling in beweging te brengen en te houden.