Referentieproject

Adviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Adviseur(s): Roos Molendijk / Elise van Leest
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voor haar opdrachtgevers Amsterdam en Haarlemmermeer stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied jaarlijks uitvoeringsprogramma’s en -overeenkomsten op. Met een nieuwe VTH-strategie voor 2019-2021 zijn deze programma’s en overeenkomsten aan vernieuwing toe. Roos deed dit samen met Elise van Leest.
De kern van het werk was het opstellen van een raamwerk voor de uitvoeringprogramma’s en –overeenkomsten. Dat vereiste overleg met interne betrokkenen zoals accountmanagers en externe zoals de betrokkenen gemeenten en provincie om input te krijgen op vorm en inhoud van het raamwerk.