Referentieproject

Adviseur HR Werk en Inkomen Lekstroom

Adviseur(s): Dietmar Verbeek
Beleidsterrein: Bestuur en organisatie
Adviesgebied: Sociaal Domein

Adviseur HR Werk en Inkomen Lekstroom

De door herindeling gevormde nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wil per 1-1-2020 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Hierdoor vermindert de werklast van WIL. De vraag is wat de personele gevolgen zijn en hoe WIL hier het beste mee om kan gaan. Als adviseur help ik WIL bij de beantwoording van deze vraag.