Referentieproject

Adviseur gemeentelijke steun voor een zorgcluster (Zeeland)

Adviseur(s): Arnold de Boer
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur gemeentelijke steun voor een zorgcluster (Zeeland)
 
De gemeente Veere overweegt te participeren in een private ontwikkeling voor een zorgcluster op gemeentelijke gronden. Een private partij wil risicodragend zorgvoorzieningen en zorgwoningen ontwikkelen en exploiteren. Deze private partij heeft de gemeente gevraagd haar ontwikkelbedrijf dat is opgericht voor deze ontwikkeling financieel te ondersteunen. Arnold is gevraagd te analyseren of de gemeente deze ontwikkeling mag ondersteunen en de juridische en financiële risico’s in kaart brengen. Vervolgens heeft hij voorstellen gedaan voor de inrichting van de governancestructuur van de samenwerking tussen de gemeente en de private partij.