Referentieproject

Adviseur Digitale transformatie bij het A&O fonds gemeenten

Adviseur(s): Bart Geerdink / Suzanne van den Bunt
Beleidsterrein: 
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur Digitale transformatie bij het A&O fonds gemeenten

Het A&O fonds helpt de gemeenten het verschil te maken in de samenleving door kennisontwikkeling, netwerkbijeenkomsten en ondersteuning. De Digitale transformatie is een van de programma’s waar het A&O fonds zich op richt. Binnen dit programma vindt door de eigen adviseurs veel goed denk- en ontwikkelwerk plaats, maar dit wordt door gemeenten nog te weinig benut en is onvoldoende zichtbaar als initiatief van het A&O fonds. KokxDeVoogd is daarom gevraagd om te begeleiden bij een betere herkenbaarheid en positionering en het verbeteren van het proces van de goede ideeën naar resultaten waar gemeenten mee verder kunnen. In verschillende gesprekken en sessies met mensen binnen en buiten het A&O fonds helpt Bart samen met een collega het A&O fonds om deze verbetering te realiseren.