Referentieproject

Adviseur begeleiding subsidieaanvraag voor de culturele sector

Adviseur(s): Arie Viskil / Jorn Mulder
Beleidsterrein: Cultuur en maatschappij
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur begeleiding subsidieaanvraag voor de culturele sector

Vanuit het ministerie van OCW is er subsidie beschikbaar gesteld voor permanente professionele ondersteuning voor werknemers in de culturele sector. De opdracht is om dit traject te begeleiden en te zorgen dat de subsidie voor een ieder die werkzaam is in deze sector bereikbaar is.