KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Robijnkeelkolibrie

Een robijnkeelkolibrie kan als een helikopter stil hangen, dringt met zijn snavel door tot de kern van de bloem en bereikt in duikvlucht een snelheid van 385 keer zijn eigen lichaamslengte per seconde. Remmend kan hij een druk van negen maal de zwaartekracht weerstaan. 

Als objectieve adviseurs houden wij het overzicht en grip op het proces in complexe situaties. Tegelijkertijd zijn wij door onze expertise en integrale aanpak in staat om op de inhoud tot de kern van de zaak door te dringen. Wij boeken snel resultaat en zijn hierbij bestand tegen hoge druk, zonder hierbij de belangen van betrokken partijen uit het oog te verliezen.     

Circeldiagrammen

Integraal werken

Met u werken wij aan een integrale oplossing, die: 

  • Bestuurlijk past
  • Juridisch deugt
  • Organisatorisch werkt
  • Financieel klopt
  • Maatschappelijke (meer)waarde heeft

Onze waarden

KokxDeVoogd helpt publieke en maatschappelijke organisaties hun steeds veranderende opgaven te realiseren.
Als ervaren gids vertalen wij trends en ontwikkelingen in het Rijksbeleid, in de samenleving en in wet- en regelgeving naar vaak nieuwe, complexe opgaven en kansen voor de publieke taakuitvoering.
Met onze inzichten en ervaring helpen wij organisaties deze opgaven op te lossen en kansen te benutten door het realiseren van doeltreffende samenwerkingsvormen.
Wij houden daarbij de eisen die worden gesteld aan organisaties die opereren in het publieke domein scherp in het oog.

Kernwaarden 

  • Betrouwbaar en Betrokken
  • Onderzoekend en Onafhankelijk
  • Verbindend en Volhoudend
  • Initiatiefrijk en Integer

Wilt u kennismaken of advies?

Neem contact op

Actueel

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.