KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Expertise | Procesregie

In alle fases van samenwerking zijn procesmatige vragen aan de orde. Hoe kunnen we het besluitvormingstraject het beste inrichten? Welke partijen moeten we bij de besluitvorming betrekken? En hoe ziet de governance er nu en in de toekomst uit?

Op deze vragen geven onze experts procesregie u graag een antwoord. Bijvoorbeeld door het maken van een procesontwerp, het uitlijnen van een besluitvormingstraject, het ontwerpen van een governancemodel, of het uitvoeren van project- en procesmanagement. Ben, Dagmar, Elise, Eric, Norbert en Suzanne adviseren u over de procesmatige aspecten van samenwerking vanuit een integrale benadering.

Geïnteresseerd?
Hieronder hebben wij een aantal referenties opgenomen.

  • Samenwerkingsarrangementen bouwen
  • Governance verbeteren
  • Besluitvormen organiseren
  • Terugkijken en doorontwikkelen

Ruitmodel voor samenwerkingsprocessen

Voor het nadenken over en de vorming van samenwerkingsarrangementen heeft KokxDeVoogd het Ruitmodel ontwikkeld. Het Ruitmodel ondersteunt het proces van verkenning, onderzoek, ontwerp en inrichting van samenwerkingsarrangementen.

Referentie Sociale Wijkteams Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort hebben wij geadviseerd over de (juridische) vormgeving van de Sociale Wijkteams. Centraal daarbij stond de wijze waarop de samenwerking tussen gemeente en wijkteams effectief kan zijn. Vervolgens heeft een kwartiermaker van KokxDeVoogd de nieuwe organisatie gebouwd in nauwe samenwerking met gemeente en zorgaanbieders.

Wilt u kennismaken of advies?

Ben, Dagmar, Elise, Eric, Norbert en Suzanne adviseren u graag over de procesmatige aspecten van samenwerking. Neem contact op voor een kennismaking.


KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.