KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Expertise | Bestuurlijk organisatierecht

In alle fases van samenwerking zijn juridische vraagstukken aan de orde. Welke juridische vorm moet onze samenwerking krijgen? Kiezen we voor een publieke of een private rechtsvorm? Hoe zit het dan met aanbestedingsrecht? Wat moet er eigenlijk allemaal in een samenwerkingsovereenkomst of een gemeenschappelijke regeling staan? Wie krijgen er straks in de samenwerking het mandaat om besluiten te mogen nemen? En hoe zit het met de stemverhoudingen binnen de samenwerking?

Op deze vragen geven onze juridische experts u graag een antwoord. Bijvoorbeeld door u te adviseren bij een keuze tussen publieke en private rechtsvormen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, de inrichting van een mandaatstructuur inclusief het uitwerken van de benodigde mandaatbesluiten. Harm Bogers en Roos Molendijk adviseren u over de juridische aspecten van samenwerking vanuit een integrale benadering of als expert.

  • Publieke en private rechtsvormen inrichten of ontmantelen
  • Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten opstellen
  • Mandaten en volmachten opstellen

Wilt u kennismaken of advies?

Harm Borgers en Roos Molendijk adviseren u graag over de juridische aspecten van samenwerking. Neem contact op voor een kennismaking.


KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.