Sanne van der Meer

s.vandermeer@kokxdevoogd.nl

  06 193 16 943

LinkedIn

 

 
 
 

De eerste 100 dagen van Sanne

Mijn start bij KokxDeVoogd was voor mij een grote switch; van een puur academische achtergrond naar zeer praktijkgericht aan het werk gaan.

Naast interessante kennismakingsgesprekken, bestonden mijn eerste weken voornamelijk uit een stoomcursus Sociaal Domein: een duik in de Wmo, Wlz, Zvw, participatiewet, en meer, met een lange lijst van afkortingen en relevante informatie tot gevolg.

En dan was het vervolgens aan mij om te begrijpen hoe dit adviesvak, specifiek binnen het sociaal domein, in de praktijk vorm krijgt.

Daarvoor kreeg ik de kans met een klus als projectsecretaris specifiek gericht op het herijken van het sociaal domein. Met de basiskennis over het sociaal domein ben ik op pad gegaan, maar ik merkte snel dat dit slechts de basis was, de praktijk is breder. Een scala aan nieuwe termen, afkortingen en procedures kwamen op mij af. Daarnaast moest ik mijn adviseursvaardigheden uit gaan testen.  De tweede fase was dus net zo’n scherpe leercurve als de eerste. Maar het was een uitdaging die ik met plezier en enthousiasme ben aangegaan.

Ik heb gemerkt dat adviseur zijn geen makkelijk vak is; het vraagt generalistische kennis over een groot aantal onderwerpen, procesbegeleidings- en adviesvaardigheden, en op punten onderzoek om diepgaande kennis van onderwerpen te achterhalen. Met telkens een klein stapje en goede begeleiding vanuit kantoor – Dank Jorn – begin ik nu het gevoel te krijgen dat ik een redelijke basis heb gekregen in de terminologie en grip ontwikkel op mijn rol. Maar adviseur worden is zeker een proces van lange adem; een leuke en pittige uitdaging!

Ik kijk uit naar de aankomende tijd, waarin ik hopelijk veel nieuwe ervaring opdoe en ontwikkelingen doormaak.