Sjouke Elsman

 s.elsman@kokxdevoogd.nl

  06 - 20 23 55 33 

 

 
 
Hoe je Sjouke Elsman herkent
 

Sjouke wil overheden en publieke organisaties helpen om het hoofd te bieden aan complexe maatschappelijke uitdagingen. Hij haalt voldoening uit het overzichtelijk maken van ogenschijnlijk onoverzichtelijke thematiek zodat er op basis daarvan vertrouwen om te handelen ontstaat. Hoe dringen specifieke ontwikkelingen concrete beleidsconsequenties op? En hoe kan - onder de gegeven omstandigheden - een realistisch én motiverend handelingsperspectief gevonden worden? Grondige analyse is één ding, maar om samen te komen tot handelingsbekwaamheid, dát is motiverend. 

In de afgelopen jaren heeft Sjouke onderzoek gedaan naar verschillende vraagstukken binnen de publieke sector. Thema’s van specialisatie betreffen: effectieve beleidsmatige vormgeving van de participatiesamenleving, en de normatieve dimensie van de digitale transformatie die zich binnen het openbaar bestuur voltrekt.