Roos Molendijk

r.molendijk@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
  06 - 83 02 02 25
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Roos Molendijk herkent
 

Roos Molendijk is juriste. Zij helpt organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen en het inrichten van hun governance. Roos heeft professionele voldoening wanneer er een advies op tafel ligt dat juridisch klopt, bestuurlijk wordt gedragen en past binnen de organisatie die zij adviseert.

Roos werkt vanuit haar juridische achtergrond in verschillende projecten en programma’s aan het vinden van en kiezen voor een passende samenwerkingsvorm en de verdere uitwerking en uitrol ervan. Roos heeft een goed oog voor bestuurlijke verhoudingen en verschillende belangen.

Roos krijgt energie van het verbinden van verschillende organisaties met verschillende belangen. Zij is nieuwsgierig, enthousiast, inhoudelijk gedreven en analytisch sterk. De grootste professionele uitdaging bevindt zich voor haar op het snijvlak van de juridische en de bestuurlijke wereld. Daar wordt de best passende samenwerkingsvorm gekozen die organisaties hun matschappelijke ambities helpt te realiseren.