Luuk Zaal

l.zaal@kokxdevoogd.nl

  06-190 515 88

 LinkedIn

 

 
 
Hoe je Luuk Zaal herkent
 

Luuk Zaal begon begin 2022 als junior adviseur bij KokxDeVoogd. Hij studeerde bestuurskunde in Amsterdam en rondde zijn studie glansrijk af met zijn afstudeerscriptie over burgerparticipatie bij de waterschappen.

Vanaf jonge leeftijd is Luuk bestuurlijk en politiek actief. Hij is raadslid en waterschapsbestuurder. Luuk zoekt altijd naar constructieve samenwerking en verbinding. Al mag gezegd worden dat dat van hem af en toe gepaard mag gaan met een open en scherp debat.

Luuk is to-the-point en kan complexe vraagstukken snel doorgronden. Dit deed hij al met verve als ambtelijk secretaris aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Hij is communicatief sterk en heeft oog voor de ander. Vanuit zijn achtergrond, kennis en politiek-bestuurlijke ervaring werkt Luuk graag mee aan het oplossen van uw vraagstuk.

Luuk: "Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de staat van morgen. Mensen kijken anders naar overheden en maatschappelijke organisaties dan vroeger. Ze eisen zelf meer regie. Dat is natuurlijk heel goed, maar ook complex. Omgaan met deze ontwikkeling vraagt om nieuwe manieren van besturen, organiseren en controleren. Daar wil ik heel graag aan meewerken."