Karen Aelbers

 k.aelbers@kokxdevoogd.nl
 088 - 11 640 00
 06 - 53 74 44 33
 LinkedIn

 
 
Hoe je Karen Aelbers herkent
 

Huidige maatschappelijke ontwikkelingen worden vaak gekoppeld aan het begrip complexiteit. Complex omdat voor vraagstukken niet meer één probleemeigenaar valt aan te wijzen, omdat behoefte ontstaat aan nieuwe samenwerkingsvormen die niet zomaar van de grond komen, omdat maatwerk en standaardisatie beiden moeten passen in de dienstverlening. Doorgaan op dezelfde weg helpt onvoldoende. KokxdeVoogd helpt in die zoektocht en het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en verbinden met aandacht voor mens en organisatie. Om die reden ben ik als associé verbonden aan KokxDeVoogd.

Dynamisch en wendbaar organiseren staat sterk in de belangstelling. Hoe blijven we aansluiten op wat de maatschappelijke opgave van ons vraagt en nemen we medewerkers mee in deze beweging. Zij zijn het immers die nieuwe netwerken vormen en andere verbindingen tot stand brengen. Ik vind het belangrijk hen uit te nodigen hun zekerheden over ‘zo doen we het hier’ om te zetten in nieuwsgierigheid ‘hoe kan het anders en wat is nodig’. Ik geloof in het adagium: mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.
Al ruim 20 jaar werk ik in de publieke sector en begeleid bij verandering in organisaties, met oog voor de menselijke maat. Richting geven en mensen ruimte bieden om zich te ontwikkelen binnen het speelveld van de koers staan centraal. Uiteindelijk gaat het om samen voor elkaar te krijgen wat van belang is en de juiste randvoorwaarden te scheppen.

Mijn kracht is het omzetten van lastige vraagstukken met een ingewikkeld krachtenveld, in overzichtelijke en hanteerbare trajecten met een concreet resultaat. Ik werk vanuit een scherpe analyse, op gevoel en altijd in verbinding met de organisatie en haar medewerkers. Mijn aanpak kenmerkt zich door samenwerken en werkendeweg veranderen. Want de bedoeling ligt in de toekomst, maar de verandering begint nu.

Buiten mijn werk ga ik graag op reis, bij voorkeur zonder te veel plannen vooraf. Onderweg maar zien hoe het loopt, luisteren naar tips van andere reizigers, je neus en je hart volgen. Het leven is al gepland genoeg.