Jorn Mulder

j.mulder@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 12 69 97 03
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Jorn Mulder herkent
 

Jorn Mulder ondersteunt organisaties in het sociale en het fysieke domein bij complexe samenwerkingsvraagstukken. Hij doet dat voor lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en in brede zin binnen de publieke sector.

Jorn is als adviseur, procesbegeleider en projectleider gespecialiseerd in strategische uitvoerings- en organisatievraagstukken die zich afspelen binnen een sterk aanwezige politiek-bestuurlijke, financiële en juridische context. Dit vraagt niet alleen kennis van inhoud en methoden, maar ook oog voor cultuur, relaties en draagvlak. Vanuit zijn economische en juridische achtergrond schept hij er genoegen in om een abstract concept om te zetten in een haalbare visie en uitvoering.

Jorn is analytisch, betrokken, transparant en doorzettend. Hij is procesvaardig en houdt op de langere termijn gestelde doelen en resultaten voor ogen. Jorn gaat voor de hoogste kwaliteit zonder effectiviteit uit het oog te verliezen.