Jolanda Staal-Zaagman

j.staal-zaagman@kokxdevoogd.nl
 088 - 11 640 00
06-31952719
 LinkedIn

 
 
Hoe je Jolanda herkent
 

 

De complexiteit, de politieke sensitiviteit en het spanningsveld tussen wat wettelijk moet en wat je eigenlijk zou willen doen, maken dat Jolanda helemaal thuis is binnen het Sociaal Domein. Al jaren geeft Jolanda houvast en richting aan overheden en organisaties die worstelen met de vele belangen en zware opgelegde taakstellingen.

Jolanda is als een vis in het water bij opdrachten waarin belangen botsen en waarin politieke gevoeligheden keuzes moeilijk maken. Daar waar aanpassingsvermogen, een helikopterview en een duidelijke visie randvoorwaarden zijn, zorgt ze voor resultaat.

Er is bijna geen domein denkbaar waarin zoveel verschillende medewerkers, bloedgroepen en doelgroepen vertegenwoordigd zijn als het Sociaal Domein. Logisch dus, dat het wel eens schuurt. Er zijn medewerkers maar ook managers nodig die weten wat kan en mag en die ook verder durven kijken dan de wet. Want uiteindelijk gaat het binnen het Sociaal Domein altijd om mensen. 

Integraal werken en innoveren in het sociaal domein kosten geld, vaak zonder dat op voorhand te becijferen valt hoeveel ze onder de streep exact opleveren. En dat vraagt om een stevig argumenterend richtingsgevoel met oog voor kosten en (maatschappelijke) baten.

Opdrachtgevers mogen rekenen op een betrouwbare, oprechte (externe) collega. Jolanda is kritisch en eerlijk, houdt van een goede discussie, stel veel waaromvragen. Een gezonde dosis humor, een hoge arbeidsethos en empathie maken haar een prettig persoon om mee samen te werken. 

Zowel strategisch als operationeel is Jolanda een goede sparringpartner.  Zij is gewend om met alle lagen van organisaties te werken. Ze verstaat de taal van college, van raad en van medewerkers en is in staat haar communicatie op alle niveaus aan te passen. Door alle opdrachten die ze in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, heeft zij een ruim en warm netwerk dat ze graag inzet om haar werkzaamheden goed uit te voeren.