Guido Lafeber

 g.lafeber@kokxdevoogd.nl

  088 116 40 00 / 06 55 86 8355

 LinkedIn

 

 
 
Hoe je Guido Lafeber herkent
 

Guido ondersteunt organisaties in het publieke domein bij allerhande vraagstukken over samenwerking, organisatie-ontwikkeling en -verandering. Hij doet dit in zowel fysiek als sociaal domein.

Guido is als adviseur, procesbegeleider en projectleider gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden, strategische uitvoerings- en organisatievraagstukken die zich afspelen binnen een sterk aanwezige politiek-bestuurlijke en organisatie-context. Dit vraagt niet alleen kennis van inhoud en methoden, maar ook oog voor cultuur, relaties en draagvlak.

Guido: "Ik houd ervan om vanuit bestuurskundig oogpunt breed te kijken, breder dan het politiek-bestuurlijke, om zo verbeteringen te realiseren met werkelijke toegevoegde waarde."

Als adviseur is Guido creatief in het bedenken en realiseren van verbeteringen. Bovendien is hij vasthoudend en heeft hij een tomeloze energie om verbindingen te blijven maken. Juist wanneer belangen niet te verenigen lijken, komen zijn analytisch vermogen, creativiteit, positieve geest en doorzettingsvermogen naar boven. Daarmee draagt Guido bij aan een gedegen eindresultaat met draagvlak, realisme en werkbaarheid.