Geert Strolenberg

info@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 11 13 40 81
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Geert Strolenberg herkent
 

Geert Strolenberg is een ervaren adviseur en programmamanager die zijn kennis en ervaring graag inzet voor projecten rond digitale dienstverlening, (keten)informatievoorziening en de samenwerking die dat vraagt.  
Geert richt zich op inrichting en optimalisatie van efficiency en effectiviteit van organisaties en programma’s. Door zijn resultaatgerichte benadering en daadkracht brengt hij structuur in complexe omgevingen. Geert zoekt naar gezamenlijk gedragen oplossingen zonder principes uit het oog te verliezen. Hij houdt van tempo, denkt actief mee en zet door tot doelen zijn bereikt. De gecombineerde kennis en werkervaring van zowel advies-, implementatie- als operationele trajecten maken hem breed inzetbaar.
Geert is de juiste sparringpartner, adviseur en programmamanager voor organisaties die ambities graag vertaald zien in concrete resultaten.


Project  Geert Strolenberg

 
Adviseur beheer en exploitatie Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het keteninformatiserings-programma Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert een samenhangend stelsel van landelijke elektronische voorzieningen die de doelstellingen van de  omgevingswet moeten ondersteunen.
Geert is als onafhankelijk adviseur gevraagd een financiële toets uit te voeren op de geraamde beheer- en exploitatiekosten en waar nodig ramingen te actualiseren.