Eric Dorscheidt

e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 14
06 - 46 21 56 26
LinkedIn

 
 
Hoe je Eric Dorscheidt herkent
 

Eric Dorscheidt is een ervaren manager en adviseur. Hij heeft jarenlange advies- en managementervaring bij lokale overheden. Door zijn achtergrond als politicoloog en bestuurskundige maakt hij makkelijk verbinding tussen stakeholders. Hij adviseert  strategisch in politieke context en houdt het uitvoeringsperspectief scherp. Eric is een ervaren netwerker en bijzonder resultaatgericht. Zijn opdrachtgevers waarderen hem voor zijn expertise en aanstekelijk voortvarende werkwijze. Eric voelt zich betrokken bij het lokale Sociale Domein.  Daar wordt beleid zichtbaar en heeft hij veel impact. Door zijn betrokkenheid bij Beelden voor de Toekomst is hij ook goed bekend met de culturele- en archiefsector.

Eric groeide de afgelopen jaren, in de context van de transformatie in de ketenaanpak van WMO, Jeugd en Participatiewet, uit tot één van de specialisten op het gebied van herijkingen binnen het sociaal domein. Hij adviseerde diverse gemeenten met grote financiële tekorten en zorgde als kwartiermaker en programmamanager voor structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein. Naast zijn scherpe blik op de financiële kant, richt hij zich daarbij steevast op een duidelijke en ambitieuze verbeteragenda voor de gemeentelijke organisatie, in dienst van de burger en zorggebruiker.

Blogs Eric Dorscheidt